Search
Trang chủGiới thiệuTin tức sự kiệnVăn bản pháp quyQuan hệ cổ đôngDự án khu đô thịThư viện ảnhThư điện tửLiên hệ
>> DANH MỤC MENU
>> TIN TRỌNG ĐIỂM
THỐNG KÊ
Lượt truy cập : 07557451
Số người trực tuyến : 182
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101399461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần 9 ngày 11 tháng 8 năm 2014) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:
1.      Thời gian: Từ 07h30 ngày 25 tháng 4 năm 2018.
2.      Địa điểm: Hội trường tầng 18, Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3.      Nội dung: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:
      -         Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
     
-         Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;
      -     Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
     
-         Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty;
     
-         Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán; 
      
-       Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
      -        Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT /BKS năm 2017; Phương án trả thù lao HĐQT /BKS năm 2018;
      
-         Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

4.      Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/4/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định gửi kèm theo thông báo này.

5.      Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

5.1.            Đối với cá nhân:

-         Giấy chứng minh nhân dân /Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân;

-         Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân /Hộ chiếu / Thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

5.2.            Đối với tổ chức:

-         Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;

-        Giấy chứng minh nhân dân /Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

6.      Kiến nghị về nội dung Đại hội: Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất là 17h ngày 20/4/2018.

7.      Biểu quyết từ xa: Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội và hoặc không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, nếu có yêu cầu thực hiện quyền biểu quyết từ xa, đề nghị liên hệ với Công ty trước 17h ngày 23 tháng 4 năm 2018 để nhận Phiếu biểu quyết từ xa và được hướng dẫn thực hiện thủ tục biểu quyết từ xa.

8.      Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:
-                    Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

-         Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: http://www.sudicosd.com.vn; Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

9.      Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước 17h ngày 24  tháng 4 năm 2018. Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 (gửi kèm theo thông báo này) về Công ty hoặc gửi Fax, Email theo địa chỉ của Ban liên lạc cổ đông.

Quý cổ đông cần hỗ trợ hay bất kỳ thắc mắc nào đề nghị liên hệ:

Ban liên lạc cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

-         Tầng 15 - Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

-         Số điện thoại: 024 3 7684 504/505/506 (máy lẻ 106, 124, 115, 147);

-         Fax: 0243 7684 029;

-         Email: info@sudicosd.com.

Thông báo này thay cho giấy mời!
      Chi tiết xin xem tại đây.

                                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                     
Chủ tịch

                                                                                Trần Văn Tuấn
                                                                                      
(Đã ký)

Email Bản in
Các tin khác....
<<1234567891011121314151617>>
>> DỰ AN - KHU ĐÔ THỊ
>> VIDEO


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ
Địa chỉ: Tầng 15,16, 17, 18, Tòa nhà HH3, Khu Đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội
Tel: (84-04) 37685592/ 37684504/ 37684505 - Fax: (84-04) 37684029
Email: info@sudicosd.com